3 اسفند 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه).

هویت سازمانی چیست ؟ - رهگذر | مشاور ارتباطات

هویت سازمانی چیست ؟

هویت سازمانی، یک ابزار استراتژیک برای رسیدن به هدف‌ها و چشم‌اندازهاست. جومری هچ، پروفسور در تئوری سازمانی در دانشگاه ویرجینیا، درباره هویت سازمانی این‌گونه می‌نویسد: «هویت سازمانی مربوط به تجارب و ایده‌هایی است که اعضا به طور کلی از سازمان دارند.

یک تماس ساده می‌تواند آغاز یک همکاری خوب باشد