3 اردیبهشت 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه).

سایت رتینا ردی Retina Ready چیست؟

رتینا ردی Retina Ready در طراحی سایت چیست؟

وب سایت هایی که رتینا ردی هستند، زمانی که بر روی نمایشگری که رزولیشن بالایی دارد زوم نماییم کیفیت خود را از دست نمی دهند و پیکسل پیسکل یا تار دیده نمی شوند.

یک تماس ساده می‌تواند آغاز یک همکاری خوب باشد