طراحی گرافیک.

روانشناسی رنگها در بازاریابی و برندینگ

روانشناسی رنگها در بازاریابی و برندینگ

امروزه بسیاری از مکالمات هول محور رنگها و ماهیت فریبنده آنها در افکار میچرخد. و حرف و حدیث اثرات آنها در تبلیغات سوالاتی را در حوزه رنگها و ذهن ایجاد کرده است.

تفاوت هنر و دیزاین

دیزاین یعنی حل یک مشکل. هنر یعنی خلق یک سوال.
دیزاین رسیدن به یک قطعیت است. هنر شروع یک بحث آزاد است.

طراحی هویت بصری فرودگاه لوتون (Luton) لندن - رهگذر | مشاور ارتباطات

طراحی هویت بصری فرودگاه لوتون (Luton) لندن

ویت بصری جدید حول یک علامت انعطاف‌پذیر  بنا نهاده شده است که می‌تواند به صورت افقی و یا عمودی به نمایش درآید و پُر از بلوک‌های رنگی، الگوهای گرافیکی، و یا تصاویر گرافیکی می‌باشد. رنگ روشن آن، از رنگ آسمان در زمان‌های مختلف در روز و شب الهام گرفته شده است.

یک تماس ساده می‌تواند آغاز یک همکاری خوب باشد