طراحی هویت بصری سهام عدالت تبریز

هم‌رسانی:

در طراحی لوگو سازمانی سهام عدالت تبریز برای نشان دادن فضای اسلامی و عدالت محوری از نماد شمسه اسلامی و ایرانی بهره برده شده و این در حالی است که طرح لوگو کاملا به روز و اصولی، ساده و به یادماندنی طراحی شده است. فعالیت سازمان بر روی سرمایه گذاری و پول است و بر این اساس محوریت لوگو بر اساس دایره که نماد سکه می باشد تنظیم شده است. در این لوگو سعی شده با استفاده از چندین نماد پیکان که به مرکز دایره اشاره دارند فعالیت سازمان که عمدتا جذب سرمایه گذاری است نشان داده شود. رنگ سازمانی قهوه ای روشن و تیره که نماد اداری و شیک بودن هست نیز برای این هویت بصری در نظر گرفته شده است.

یک تماس ساده می‌تواند آغاز یک همکاری خوب باشد