طراحی وب سایت انجمن تغذیه تبریز

هم‌رسانی:

انجمن تغذیه تبریز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیازمند وب سایتی بود که توسط آن امکان ثبت نام، انتشار اخبار انجمن و کارگاه هایی که توسط انجمن برگزار می شود را در اختیار کاربران قرار دهد. این وب سایت توسط استودیوی خلاق رهگذر با رعایت اصول تجربه کاربری و طراحی فلت و با توجه قراردادن اینکه کاربر به آسانی به آنچه که می خواهد برسد طراحی و بارگذاری شد. خوشحالیم که با بهترین طراحی نسبت به بودجه اختصاص یافته توانستیم رضایت مدیران و کاربران سایت را جلب نماییم.

یک تماس ساده می‌تواند آغاز یک همکاری خوب باشد